Βελονισμός

Πανάρχαιη θεραπευτική μέθοδος στην Κίνα, τμήμα της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
Ακολουθείται σήμερα από μεγάλο ποσοστό ασθενών που βρίσκουν στον βελονισμό λύσεις σε πολλά προβλήματα υγείας.

Ολιστική θεραπευτική μέθοδος σύμφωνα με την φιλοσοφία της οποίας τα προβλήματα υγείας οφείλονται σε υπερεπάρκεια ή έλλειψη ενέργειας ή και σε διαταραχές στην ομαλή κυκλοφορία αυτής μέσα σε μεγάλα ενεργειακά κανάλια που διασχίζουν το σώμα, τους μεσημβρινούς.
Με την τοποθέτηση βελονών σε συγκεκριμένα σημεία των μεσημβρινών επέρχεται ισορροπία στην ποσότητα της ενέργειας που κυκλοφορεί στους μεσημβρινούς καθώς και ομαλή ροή της, με την άρση κάθε μπλοκαρίσματος αυτής.

Ο βελονισμός χρησιμοποιείται είτε εναλλακτικά προς την συμβατική ιατρική για την θεραπεία ασθενειών ή συνδρόμων, είτε επικουρικά προς αυτήν.