ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Στο ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ, στη Σκήτη Αγιάς, ακολουθούμε τον κανονισμό του ΕΟΤ όσον αφορά την πολιτική ακυρώσεων. Έτσι:

  • Όταν η ακύρωση γίνεται σε διάστημα από 22 ημέρες και πάνω από την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή επιστρέφεται.
  • Όταν η ακύρωση γίνεται σε διάστημα από 21 ημέρες και κάτω από την
    ημερομηνία άφιξης, χρεώνεται το 50% της συνολικής αξίας της κράτησης.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή καθυστερημένης άφιξης ή πρόωρης αναχώρησης χρεώνεται το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

  • Για μία διανυκτέρευση προκαταβάλλεται το 100% της αξίας αυτής.
  • Για περισσότερες διανυκτερεύσεις προκαταβάλλεται το 50% της αξίας αυτών.